Větrný mlýn

 

Na Lysém vrchu (643 m) - Vysokém stával od r. 1830 větrný mlýn, byl poničen v prusko-rakouské válce v r. 1866. O 20 let později byl upraven na rozhlednu, vedle níž stávala až do poloviny minulého století výletní hospoda. Nyní v blízkosti zříceniny mlýna stojí větrné elektrárny.