AktualityNové složení OV Vítkov

Na svém ustavujícím zasedání dne 31.10.2018 ZM města Chrastava schválilo nové složení OV Vítkov.

K bodu č. 9 2018/06/XX

1) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Miloslavu Paprskářovou

2) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Janu Lieskovskou

3) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Romana Dymeše

4) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Šárku Kolnerovou

5) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Evu Míškovou

6) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Miroslava Balcara

7) ZM zvolilo do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Pavla Pěcha

 
Vážení spoluobčané, obdrželi jsme prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu přes MÚ Chrastava vyjádření ke špatnému pokrytí mobilním signálem v oblasti Dolního a Horního Vítkova.

Všichni mobilní operátoři se vyjádřili, že neplánují posílení signálu v oblasti Vítkova.

Český telekomunikační úřad nás odkazuje na jedinou možnost, a to provedení reklamace se žádostí o slevu.

Dokument se všemi přílohami je k dispozici na MÚ Chrastava.

Věřme, že se po urgencích signál alespoň částečně zlepší.

S pozdravem Mgr. Karel Řehák 
POZVÁNKA DO VÍTKOVSKÉ KNIHOVNY